Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli

Skład Zarządu OSP Dzwola

 

 

Prezes - Jan Blacha

 

W-ce Prezes Naczelnik - Mariusz Świś

 

II W-ce Prezes - Stanisław Moskal

 

Z-ca naczelnika - Stanislaw Dyjach

 

Sekretarz - Leszek Dycha

 

Skarbnik - Krzysztof Flis

 

Gospodarz - Adam Szuba

 

Członek - Piotr Dycha

 

Członek - Grzegorz Zapora

 

 

 

 

Skład Komisji Rewizyjnej

 

Przewodniczący - Krzysztof Sowa

 

Członek - Łukasz Robak

 

Członek - Jacek Flis