Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli

Walne zebranie 2015r

28-04-2015 11:11:52

W dniu 31.01.2015r o godz.17 w remizie OSP Dzwola odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli.
Otwarcia zebrania oraz przywitania zaproszonych gości dokonał Prezes OSP dh.Bogusław Sowa.

Goście obecni na zebraniu:

1.Wójt Gminy Dzwola - Stanisław Rożek
2.Z-ca komendanta PSP w Janowie Lub. - st.kpt. Tomasz Serwatka
3.Przewodniczący Rady Gminy - Kazimierz Małek
4.Radny Gminy - Jan Blacha
5.Proboszcz parafii w Dzwoli - ks. Piotr Kubicz


Na Przewodniczącego zebrania wybrano dh. Stanisława Moskala a  Protokolantem został dh. Leszek Dycha.Po przeczytaniu porządku obrad Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności za 2014r. oraz plan na 2015r.
Skarbnik dh Franciszek Małek odczytał sprawozdanie finansowe za rok 2014,a także plan finansowy na 2015r.Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Krzysztof Sowa przedstawił sprawozdanie z działalności komisji oraz wnioskował o udzielenie absolutorium Zarządowi. 
Absolutorium zostało udzielone przez druhów.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy poruszali tematy związane ze współdziałaniem naszej jednostki z reprezentowanymi przez nich instytucjami.
Podczas dyskusji druhowie mogli omówić  oraz przedstawić różnego rodzaju sprawy związane z dalszym funkcjonowaniem OSP Dzwola.

Powrót do listy