Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli

Walne zebranie sprawozdawcze 2018

28-01-2018 16:36:18

W sobotę 27 stycznia 2018 roku odbyło się Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli.

Otwarcia zebrania dokonał prezes dh Jan Blacha, który na wstępie przywitał wszystkich strażaków oraz przybyłych gości w osobach: Komendanta powiatowego PSP w Janowie Lubelskim st.bryg. Grzegorza Pazdraka, Wójta gminy dh Stanisława Rożka,
byłego prezesa ZOP ZOSP RP pułk. Henryka Dygusia, ks wikariusza naszej parafii Łukasza Nawrota.
Następnie minutą ciszy uczczono pamięć dwóch zmarłych druhów.
Wybrano przewodniczącego zebrania dh Stanisława Moskala oraz protokolanta dh Leszka Dychę. Prezes odczytał sprawozdanie z działalności oraz przedstawił plan na przyszły rok.
Podkreślił że rok 2017 był udany dla naszej OSP, pozyskaliśmy bowiem nowy samochód ratowniczo-gaśniczy oraz został wybudowany nowy garaż dla tego samochodu.
Prezes podziękował za to obecnym na zebraniu komendantowi PSP i wójtowi gminy, którzy przyczynili się do tego że te zadania mogły być zrealizowane.
Przewodniczący komisji rewizyjnej dh Krzysztof Sowa przedstawił sprawozdanie z działalności komisji oraz wnioskował o udzielenie absolutorium zarządowi za rok sprawozdawczy.
Absolutorium zostało udzielone.
Po odczytaniu przez skarbnika dh Krzysztofa Flisa sprawozdania oraz planu finansowego głos zabrali goście zaproszeni. W dyskusji poruszone zostały różne sprawy związane z funkcjonowaniem nasze jednostki.
Na zebraniu obecna była również orkiestra dęta z Dzwoli, która uświetniła swoim występem obrady.

Powrót do listy