Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli

Walne zebranie sprawozdawcze 2017

29-01-2017 18:53:50

W sobotę 28.01.2017r. o godzinie 17:00 odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP Dzwola.
Otwarcia zebrania dokonał prezes OSP w Dzwoli dh Jan Blacha.Wszyscy na samym początku uczcili minutą ciszy pamięć zmarłych druhów a obecny na zebraniu proboszcz parafii w Dzwoli ks. kanonik Piotr Kubicz odmówił w intencji zmarłych krótką modlitwę.
Prezes przywitał przybyłych zaproszonych gości w osobach:
  • Poseł na Sejm RP Jerzy Bielecki
  • Komendant powiatowy PSP st.bryg. Grzegorz Pazdrak
  • Prezes ZOP ZOSP dh Witold Kowalik
  • Wójt gminy Dzwola dh Stanisław Rożek
  • Dyrektor Zespołu Szkół Stanisław Rawski
  • Proboszcz ks. kan. Piotr Kubicz
  • Sekretarz ZOGm ZOSP Andrzej Bielak


Wybrano przewodniczącego zebrania dh Stanisława Moskala oraz protokolanta dh Leszka Dychę.
Przewodniczący przedstawił plan obrad, który został zatwierdzony przez walne zebranie.
Kolejnym punktem zebrania było odczytanie przez prezesa sprawozdania z działalności OSP za 2016r. Sprawozdanie finansowe za rok sprawozdawczy oraz plan finansowy na 2017r odczytał skarbnik dh Krzysztof Flis a sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej przedstawił przewodniczący dh Sowa Krzysztof, który w imieniu komisji wnioskował o udzielenie absolutorium zarządowi za ubiegłu rok.
Absolutorium zostało udzielone przez walne zebranie
Prezes omówił także plan dzialalności na rok 2017.
Następnie głos zabrali goście zaproszeni,którzy podkreślali zaangażowanie, poświęcenie wolnego czasu na rzecz OSP, padły słowa podziękowania za współpracę oraz gotowość jednostki na każde wyzwania stawiane przed strażakami.
Na zakończenie orkiestra dęta obecna na zebraniu zagrał kilka utworów aby uświetnić obrady.

Powrót do listy