Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli

Jak zachować się w czasie pożaru

03-06-2015 23:34:28

Jak zwalczać powstały pożar

1. W przypadku powstania pożaru wszyscy zobowiązani są podjąć działania w celu jego likwidacji:
zaalarmować niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia, wezwać straż pożarną.
Telefoniczne alarmowanie należy wykonać w następujący sposób:
2. Po wybraniu numeru alarmowego straży pożarnej 998 i zgłoszeniu się dyżurnego spokojnie i wyraźnie podaje się:
swoje imię i nazwisko, numer telefonu, z którego nadawana jest informacja o zdarzeniu,
adres i nazwę obiektu,
co się pali, na którym piętrze,
czy jest zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.
Po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.
Przyjmujący może zażądać:
potwierdzenia zgłoszenia poprzez oddzwonienie,
dodatkowych informacji, które w miarę możliwości należy podać.
3. Przystąpić niezwłocznie, przy użyciu miejscowych środków gaśniczych do gaszenia pożaru i nieść pomoc osobom zagrożonym w przypadku koniecznym przystąpić do ewakuacji ludzi i mienia. Należy czynności te wykonać w taki sposób aby nie doszło do powstania paniki jaka może ogarnąć ludzi będących w zagrożeniu, które wywołuje u ludzi ogień i dym.
Panika może być przyczyną niepotrzebnych i tragicznych w skutkach wypadków w trakcie prowadzenia działań ratowniczo gaśniczych.
Dlatego prowadząc jakiekolwiek działania w przypadku powstania pożar należy kierować się rozwagą w podejmowaniu decyzji. Do czasu przybycia straży pożarnej kierowanie akcją obejmuje kierownik zakładu pracy /właściel obiektu/ lub osoba najbardziej energiczna i opanowana.

Jak ewakuować ludzi i mienie

Celem ewakuacji ludzi jest zapewnienie osobom szybkiego i bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożonej lub objętej pożarem. Do celów ewakuacji ludzi służą korytarze - poziome drogi ewakuacji i klatki schodowe - pionowe drogi ewakuacyjne z których istnieje możliwość bezpośredniego wyjścia na zewnątrz.
Drogi i wyjścia ewakuacyjne oznakowane muszą być pożarniczymi tablicami informacyjnymi zgodnie z PN - 92/N - 01256/02 "Znaki Bezpieczeństwa - Ewakuacja. Ewakuacją ludzi z części lub z całego obiektu zarządza kierujący akcją ratowniczo - gaśniczą.
W przypadku zaistnienia pożaru lub innego zagrożenia budynku lub jego części, osoby nie biorące udziału w akcji ratowniczej powinny opuścić strefę zagrożenia. Osoby opuszczające strefę zagrożenia kierują się do najbliższego wyjścia służącego celom ewakuacji zgodnie z oznakowaniem.

W czasie prowadzenia ewakuacji zabronione jest:

dokonywanie jakichkolwiek czynności mogących wywołać panikę,
przechodzenie w kierunku przeciwnym do kierunku ewakuacji,
zatrzymywanie się lub tamowanie ruchu w inny sposób.
Osoby ewakuowane muszą podporządkować się poleceniom ratowników to jest osobom prowadzącym ewakuację: strażacy, pracownikom służby zabezpieczenia obiektu.
Poza ewakuacją ludzi niejednokrotnie zachodzi konieczność ewakuacji mienia. Celem ewakuacji mienia jest zabezpieczenie cennych przedmiotów oraz ważnych dokumentów przed zniszczeniem lub uszkodzeniem w przypadku pożaru lub innego zagrożenia. Ewakuowane przedmioty i dokumenty należy umieszczać aby nie były narażone na zniszczenie lub uszkodzenie. Działania ewakuacyjne muszą być prowadzone w sposób skoordynowany, nie powodujący utrudnień w innych działaniach. Kierujący działaniami powinien wstępnie określić pomieszczenia z których należy wynieść mienie.
Do pomieszczeń, z których należy ewakuować mienie w pierwszej kolejności, jeśli istnieje taka możliwość bez narażenia życia i zdrowia zalicza się:
pomieszczenia bezpośrednio zagrożone pożarem, w których jest źródło ognia,
pomieszczenia sąsiednie ( w pionie i w poziomie) - możliwość rozprzestrzeniania się pożaru lub uszkodzenia przez działanie wysokiej temperatury i gazów popożarowych (dymu),
pomieszczenia pod palącym się pomieszczeniem narażone na możliwość zalania w czasie akcji gaśniczej.

Jak zapewnić sobie bezpieczeństwo w trakcie burzy?

Bagatelizowanie niebezpieczeństwa podczas burzy często jest przyczyną nieszczęśliwych zdarzeń. Warto pamiętać o fundamentalnych zasadach, by w trakcie nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych, zachować spokój i rozsądek.
To może uratować zdrowie, a nawet życie, bo pozornie niegroźne sytuacje mogą w mgnieniu oka przemienić się w śmiertelne zagrożenie. Poniżej kilka najważniejszych reguł, które warto zapamiętać dla własnego bezpieczeństwa.
Najważniejsza zasada, kiedy w trakcie burzy znajdujemy się w budynku, dotyczy oddalenia się od wszelkich urządzeń elektrycznych i metalowych. Nie należy również przebywać w pobliżu okien lub oszklonych drzwi.
Nie wolno dotykać kranu i kaloryfera oraz dzwonić z telefonu stacjonarnego. Jeśli to możliwe, przed burzą warto przygotować sobie latarkę i radio na baterię, a wszystkie urządzenie AGD i RTV odłączyć od zasilania.
Dużo większe zagrożenie czeka nas jednak na zewnątrz. Podczas burzy należy jak najszybciej poszukać schronienia – może to być samochód lub budynek.
Nigdy nie można ukrywać się pod wysokimi drzewami czy słupami oświetleniowymi. Tam panuje największe zagrożenie porażenia piorunem!
Niewskazana jest też jazda na rowerze oraz przebywanie w pobliżu trakcji kolejowej i przewodów wysokiego napięcia.
Natomiast w przypadku otwartej przestrzeni najbezpieczniej będzie przykucnąć i przeczekać. Dobrym rozwiązaniem nigdy nie będzie kąpiel w jeziorze lub morzu, gdyż woda przyciąga pioruny. W górach najbezpieczniejszym schronieniem są jaskinie.
Namiot ze względu na metalowe elementy nie jest w pełni właściwym miejscem ukrycia, lepiej będzie zaczekać, aż burza minie, w samochodzie.
Przebywając w zaparkowanym na wolnej przestrzeni aucie nie można dotykać jego metalowych części.
Niebezpieczne podczas wichury czy burzy są także unoszące się przedmioty. Pozostawione na balkonie, parapecie doniczki lub inne lekkie przedmioty, które może ponieść wiatr, stwarzają spore zagrożenie dla innych ludzi.
Uderzenie przez spadający, nawet niewielki kamień, może spowodować nieodwracalne dla zdrowia szkody. Z tego powodu wszelkie komunikaty burzowe opatrzone są właśnie przypomnieniami o uprzątnięcie posesji bądź balkonu.
Zwracając uwagę na te podstawowe wytyczne można uniknąć wypadków i szczęśliwe przetrwać nawet najgorszą burzę.

Powrót