Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwoli

Jak udzielić pierwszej pomocy i wykonać reanimację

14-05-2015 06:49:00

1.Upewnij się czy ty i poszkodowany oraz wszyscy świadkowie zdarzenia są bezpieczni.
2.Sprawdz reakcję poszkodowanego:

-delikatnie potrząśnij za ramiona i głośno zapytaj:
              "Czy wszystko w porządku?" 

a.Jeżeli reaguje:
-zostaw poszkodowanego w pozycji,w której go zastałeś, o ile nie zagraża mu żadne niebiezpieczeństwo
-dowiedz się jak najwięcej o stanie poszkodowanego i wezwij pomoc jeśli jest potrzebna,reguralnie sprawdzaj jego stan. 
b.Jeżeli nie reaguje:
-głośno zawołaj o pomoc 
-odwróć poszkodowanego na plecy,a następnie udrożnij jego drogi oddechowe wykonujac odgięcie głowy i uniesienie żuchwy 

umieść jedną rękę na czole poszkodowanego i delikatnie odegnij jego głowę do tyłu pozostawiając wolny kciuk i palec wskazujący tak, aby zatkać nimi nos jeżeli potrzebne będą oddechy ratunkowe,opuszki palców drugiej ręki umieść na żuchwie poszkodowanego, a następnie unieś ją w celu udrożnienia dróg oddechowych.

3.Utrzymując drożność dróg oddechowych wzrokiem, słuchem i dotykiem poszukaj prawidłowego oddechu.
-oceń wzrokiem ruchy klatki piersiowej
-nasłuchuj przy ustach poszkodowanego szmerów oddechowych
-staraj się wyczuć ruch powietrza na swoim policzku

W pierwszych minutach po zatrzymaniu krążenia poszkodowany może słabo oddychać lub wykonywać,głośne pojedyncze westchnięcia.Nie należy ich mylić z prawidłowym oddechem.Na ocenę wzrokiem,słuchem i dotykiem przeznacz nie więcej niż 10 sekund.Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy oddech jest prawidłowy działaj tak,jakby był nieprawidłowy.

Jeżeli oddech jest prawidłowy:
-ułóż poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
-wyślij kogoś po pomoc (wezwij pogotowie)
-reguralnie oceniaj oddech

Jeżeli oddech nie jest prawidłowy:
-wyślij kogoś po pomoc,jeżeli jesteś sam zostaw poszkodowanego wezwij pogotowie,wróć i rozpocznij uciskanie klatki piersiowej zgodnie z poniższym opisem :
-uklęknij obok poszkodowanego
-ułóż nadgarstek jednej ręki na środku klatki piersiowej poszkodowanego

                                                                                                                 

-ułóż nadgarstek drugiej ręki na już położonym


-spleć palce obu dłoni i upewnij się, że nie będziesz wywierał nacisku na żebra poszkodowanego
-pochyl się nad poszkodowanym, wyprostowane ramiona ustaw prostopadle do mostka i uciskaj na głębokość 4-5 cm
-po każdym ucisnięciu zwolnij nacisk na klatkę piersiową, nie odrywając dłoni od mostka.Powtarzaj ucisnięcia z częstotliwością 100/min.(nieco mniej niż 2 ucisnięcia/s)
-okres uciskania i zwalniania nacisku (relaksacji) mostka powinien być taki sam.

Połącz uciskanie klatki piersiowej z oddechami ratowniczymi:
-po wykonaniu 30 uciśnięć klatki piersiowej udrożnij drogi oddechowe,odginając głowę i unosząc żuchwę
-zacisnij skrzydełka nosa, używając palca wskazującego i kciuka ręki umieszczonej na czole poszkodowanego
-pozostaw usta delikatnie otwarte, jednocześnie utrzymując uniesienie żuchwy
-nabierz normalnie powietrza i obejmij szczelnie usta poszkodowanego swoimi ustami,upewniając się ,że nie ma przecieku powietrza
-wdmuchuj powoli powietrze do ust poszkodowanego pzez około 1 sekundę(tak jak przy normalnym oddychaniu),obserwując jednocześnie czy klatka piersiowa unosi się, taki oddech ratowniczy jest efektywny
-utrzymując odgięcie głowy i uniesienie żuchwy,odsuń swoje usta od ust poszkodowanego i obserwuj czy podczas wydechu jego klatka piersiowa opada
-jaszcze raz nabierz powietrza i wdmuchnij do ust poszkodowanego,dążąc do wykonania dwóch skutecznych oddechów ratowniczych;następnie ponownie ułóż ręce w prawidłowej pozycji na mostku i wykonaj kolejnych 30 uciśnięć klatki piersiowej 
-kontynuuj uciskanie klatki piersiowej i oddechy ratownicze w stosunku 30:2
-przerwij swoje działania w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko wtedy,gdy zacznie on prawidłowo oddychać.W innym przypadku nie przerywaj resuscytacji.Jeżeli wykonany pierwszy wdech ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej jak przy normalnym oddychaniu,wykonaj następujące czynności:
-zobacz czy w jamie ustnej nie ma ciał obcych jeżeli są usuń je 
-zobacz czy odgięcie głowy i uniesienie żuchwy są poprawnie wykonane
-wykonaj nie więcej niż 2 próby wentylacji za każdym razem,zanim podejmiesz ponownie uciskanie klatki piersiowej.Jeżeli na miejscu zdarzenia jest więcej niż jeden ratownik resuscytację prowadzić powinni we dwóch zamieniając się miejscami co jakiś czas,aby zapobiec zmęczeniu.Należy zminimalizować przerwy podczas zmian.

4.Reanimacja ograniczoną wyłącznie do uciskania klatki piersiowej możesz prowadzić w następujących sytuacjach:

-jeżeli nie jesteś w stanie lub nie chcesz wykonywać oddechów ratowniczych,zastosuj uciśnięcia klatki piersiowej 
-
jeżeli stosujesz wyłącznie uciśnięcia klatki piersiowej,wykonuj je bez przerwy z częstotliwością 100 uciśnięć na minutę
Przerwij swoje działania w celu sprawdzenia stanu poszkodowanego tylko wtedy,jeżeli zacznie on prawidłowo oddychać.
w innym przypadku nie przerywaj resuscytacji. 

Jak pomóc przy zatruciu tlenkiem węgla?

-należy natychmiast zapewnić dopływ świeżego, czystego powietrza,
-jak najszybciej wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, na świeże powietrze,
-rozluźnić poszkodowanemu ubranie – rozpiąć pasek, guziki, ale nie rozbierać go, gdyż nie można doprowadzić do jego przemarznięcia
-wezwać służby ratownicze (pogotowie ratunkowe – tel. 999, straż pożarna – tel. 998 lub 112),
Jeśli po wyniesieniu na świeże powietrze zaczadzony nie oddycha, należy niezwłocznie przystąpić do wykonania sztucznego oddychania i masażu serca.

Jakie są objawy zatrucia tlenkiem węgla?

- ból głowy,
- zawroty głowy,
- ogólne zmęczenie,
- duszność,
- trudnościami z oddychaniem, oddech przyspieszony, nieregularny
- senność,
- nudności.

Powrót